Wnra en or

Een deel van de ambtenaren zal in 2020 een werknemer in de zin van het
Burgerlijk Wetboek worden. In deze whitepaper (samengesteld door De Voort advocaten ǀ mediators) worden de op handen zijnde wijzigingen en de impact voor de medezeggenschap behandeld.