Wnra en or

Een deel van de ambtenaren zal in 2020 een werknemer in de zin van het
Burgerlijk Wetboek worden. In deze whitepaper (samengesteld door De Voort advocaten ǀ mediators) worden de op handen zijnde wijzigingen en de impact voor de medezeggenschap behandeld.

Zorg voor een tijdige voorbereiding en laat je op 9 mei op het congres Wnra & consequenties voor de or verder informeren. Je hoort exact wat verandert, hoe het implementatietraject eruit ziet, wat de rol van de or daarbij is en hoe de positie van de or na de invoering verandert. Je kunt na deze dag meteen aan de slag.